News

การประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (ก.จ.จ.) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้ นายวิโรจน์ งามสุคนธ์รัตนา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ร่วมประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (ก.จ.จ.) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ โดยมีนายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

DSC_0021DSC_0071 DSC_0070 DSC_0057 DSC_0055 DSC_0054 DSC_0049 DSC_0046 DSC_0044 DSC_0042 DSC_0039 DSC_0035 DSC_0033 DSC_0031 DSC_0030 DSC_0028 DSC_0027 DSC_0024 DSC_0023 DSC_0020

 

Comments are closed.