News

การประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘

นายธนพล รอดภัย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ.ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว (ชั้น ๓)
DSC_0236 DSC_0238DSC_0243 DSC_0244 DSC_0247 DSC_0249 DSC_0251 DSC_0255DSC_0239 DSC_0242-2

Comments are closed.