News

การประชุมการปฎิบัติงานศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ การแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

วันศุกร์ ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วเป็นประธานการประชุมการปฎิบัติงานศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ การแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมข้าราชการ ชั้น ๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

Comments are closed.