News

กองบัญชาการกองทัพไทยเข้าสัมภาษณ์ท่านนายกทรงยศ เทียนทอง

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ พันโทหญิงปิยนุช ปี่บัว ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ กองบัญชาการกองทัพไทย เข้าสัมภาษณ์ท่านนายกทรงยศ เทียนทอง เกี่ยวกับการจัดตั้งเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว ณ ห้องทำงาน ชั้น ๒ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

DSC_0043 DSC_0044

Comments are closed.