News

กองทัพอากาศ เปิดโครงการ “ทุ่งนภาโมเดล”

วันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น.นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่รับผิดชอบของฝูงบิน ๒๐๖ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว “ทุ่งนภาโมเดล โดยมีพลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง “ทุ่งนภาโมเดล” ในพื้นที่รับผิดชอบของ ฝูงบิน ๒๐๖ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ณ ฝูงบิน ๒๐๖ (วัฒนานคร) อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

Comments are closed.