Latest Post

เรื่อง เผยเเพร่คำสั่งเเต่งตั้งคณะกรรมการออกตรวจสภาพบ้านนักเรียน นักศึกษาผู้ขอรับทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษาที่ยากจน และผู้ด้อยโอกาสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ประจำปีการศึกษา 2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการจัดทำคอกต้นไม้พร้อมป้ายชื่อติดประจำต้นไม้ จำนวน 17 ชุด และป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้ายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประชาสัมพันธ์การชำระค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม และภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากสถานค้าปลีกน้ำมันและยาสูบ การขับเคลื่อนการบริหารจัดการบริเวณอุทยานพุทธมณฑลสระแก้ว เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งบรรณารักษ์ ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดสระเเก้ว

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงยานพาหนะ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ช […]

เรื่อง เผยเเพร่คำสั่งเเต่งตั้งคณะกรรมการออกตรวจสภาพบ้านนักเรียน นักศึกษาผู้ขอรับทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษาที่ยากจน และผู้ด้อยโอกาสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ประจำปีการศึกษา 2564

เผยเเพร่คำสั่งเเต่งตั้งคณะกรรมการออกตรวจสภาพบ้านนักเรีย […]

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ […]

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการจัดทำคอกต้นไม้พร้อมป้ายชื่อติดประจำต้นไม้ จำนวน 17 ชุด และป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้ายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ […]