News
 • thumb1

  การประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออก

  ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ จังหวัดจันทบุรี

 • thumb1

  ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ การแพทย์ฉุกเฉิน 1669

 • thumb1

  ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑

  ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

 • thumb1
 • thumb1

  การมอบหมายนโยบายในการปฏิบัติงานแก่หัวหน้าส่วนราชการ

 • thumb1
 • thumb1